Interventie: Taakspel

Vermeerderen van taakgericht gedrag, verminderen van regelovertredend gedrag en bevorderen van een positief onderwijsklimaat. Uiteindelijk doel is beginnend probleemgedrag in een vroeg stadium te verminderen en om te buigen in positiever gedrag.

Lees verder

Interventie: Op verhaal komen

De groepsinterventie Op verhaal komen heeft als doel om klinisch relevante depressieve klachten te verminderen, om het risico op een klinische depressieve stoornis te reduceren.

Lees verder