Kleurjeleven.nl opnieuw erkend als effectief op hoogste niveau

Kleurjeleven.nl is een e-mental health programma voor volwassenen om zelfstandig depressieve klachten aan te pakken. Bij een nieuwe beoordeling door het Centrum Gezond Leven van het RIVM bleef het door het Trimbos-instituut ontwikkelde programma staan op het hoogste niveau: effectief met sterke aanwijzingen.

Lees verder

Mondriaan: ‘minder hasjgebruik bij jongeren door vier goede gesprekken’

Met vier goede gesprekken krijgt Mondriaan Verslavingspreventie het voor elkaar: minder hasjgebruik bij jongeren. Hans Dupont, manager van Mondriaan Verslavingspreventie, promoveerde vorige week op dit thema. In de wetenschappelijke literatuur is het lastig effectieve preventieprogramma’s op het gebied van alcohol en drugs te vinden. Maar er zijn gelukkig uitzonderingen. Het doel van dit promotieonderzoek was […]

Lees verder

Nieuwe Compassion-Focused Approach bij behandeling van psychose

Deze casestudy was gericht op een gedeelde, mededogen gerichte therapie gehouden tussen een therapeut en iemand met een 20-jarige geschiedenis van schizofrenie. De casestudy toont het nut van medeleven bij het faciliteren van de moed om de ergste symptomen van psychose aan te pakken. Het doet dit door het bevorderen van mindfulness van de geest en emotionele regelgeving.

Lees verder

Het behandelen van internetverslaving met cognitieve gedragstherapie: Een thematische analyse van therapeutervaringen

In 2009 werd in Nederland een pilotprogramma gelanceerd voor de behandeling van internetverslaving. Het ging om een bestaand behandelprogramma (de Leefstijltraining), dat gebaseerd is op een combinatie van motiverende gespreksvoering en cognitieve gedragstherapie. In de huidige studie wordt het programma geëvalueerd met een kwalitatieve analyse van de ervaringen van vijf therapeuten die het programma toegepast […]

Lees verder

Interculturele consultaties

Mede door de immigratie in de afgelopen decennia kent de Nederlandse bevolking een grote diversiteit aan sociaaleconomische, culturele en religieuze achtergronden. De veranderde samenleving leidt ertoe dat verpleegkundigen en andere zorgprofessionals in toenemende mate te maken krijgen met cliënten en hun naasten, die een andere culturele achtergrond hebben dan zijzelf. Dat betekent dat zij kennismaken […]

Lees verder

EMDR

Eye movement desensitisation and reprocessing (EMDR) is een protocollaire behandeling die werkzaam is bij patiënten die leiden aan angsten, negatieve gedachten en/of herinneringen na traumatische gebeurtenissen. Bij deze behandelvorm worden de herinneringen van de patiënt aan de traumatische gebeurtenis ge(re)activeerd. Gelijktijdig wordt daarbij een afleidende stimulus aangeboden. De afleidende stimulus voor de patiënt kan visueel, het […]

Lees verder

Begeleide lotgenotengroep psychosegevoeligheid erkend als interventie langdurige GGz

In mei 2015 is de ‘Begeleide lotgenotengroep voor mensen met een psychosegevoeligheid’ erkend als goed onderbouwde interventie door de Erkenningscommissie interventies voor de langdurige GGz. Een onafhankelijke commissie van deskundigen uit wetenschap, praktijk en beleid beoordeelde de interventie. Doel van de erkenning is bij te dragen aan de kwaliteitsverbetering door een overzicht te bieden van […]

Lees verder