Bewegingsstoornissen door antidepressiva en stemmingsstabilisatoren

Bewegingsstoornissen door antidepressiva en stemmingsstabilisatoren worden in de klinische praktijk onderschat. DOEL Beschrijven van het voorkomen, de aard van de symptomen en de behandeling van deze bewegingsstoornissen. METHODE Met een zoekactie in Medline werden alle gevalsbeschrijvingen en reviewartikelen opgezocht. Deze zoekactie werd aangevuld met registratie van bewegingsstoornissen bij het Lareb. RESULTATEN Zowel bij antidepressiva als […]

Lees verder

Tardieve dyskinesie bij olanzapine en haloperidol

Voor patiënten van 55 jaar en ouder (gemiddeld 78 jaar) met een acute psychose of agitatie maakt het niet uit of ze worden behandeld met olanzapine of een conventioneel antipsychoticum, zoals haloperidol: de cumulatieve incidentie van aanhoudende tardieve dyskinesie is bij beide soorten middelen even groot. Ook akathisie kwam ongeveer even vaak voor. Gebruik van […]

Lees verder

Methylfenidaat versnelt effect van antidepressiva bij ouderen

In een 16 weken durende gerandomiseerde dubbelblinde placebogecontroleerde studie bij 143 oudere poliklinische patiënten met een ernstige depressie werd de respons op de behandeling in drie groepen met elkaar vergeleken: methylfenidaat plus placebo (N = 48), citalopram plus placebo (N = 48) en citalopram plus methylfenidaat (N = 47). Alle groepen vertoonden een significante verbetering […]

Lees verder

Hoger sterfte-risico bij patiënten met dementie die antipsychotica gebruiken

Researchers from the University of Michigan Health System say that though antipsychotic medications are associated with increased mortality in older adults, little is known about such risk relative to no treatment or alternative psychotropic therapies. Helen Kales, M.D., an associate professor of psychiatry and director of the Program for Positive Aging, and colleagues analyzed health […]

Lees verder

Bewegingsstoornissen door antipsychotica

Psychiater P.N. van Harten wijdt in dit (niet meer te verkrijgen!) boek hoofdstukken aan elk van de belangrijke acute en tardieve extrapiramidale bijwerkingen van antipsychotica. Steeds volgens het patroon: klinisch beeld, differentiaal diagnose, preventie en behandeling. Ook de epidemiologie komt uitgebreid aan bod, evenals de prevalentie en risicofactoren van elk van de extrapiramidale bijwerkingen. Casuïstiek, grotendeels […]

Lees verder

Wat kost een medicijn? Bereken medicijnkosten online

De website Medicijnkosten is een product van Zorginstituut Nederland. Op deze website kunt u actuele informatie vinden over de vergoeding van geneesmiddelen. U kunt zien: of een middel in het geneesmiddelenvergoedingssysteem is opgenomen; of er eventueel nadere voorwaarden gelden, waaronder het preferentiebeleid; of u zelf moet bijbetalen en; of er een vervangend geneesmiddel is dat […]

Lees verder

Psychofarmaca Expert Platform Nederland (PEPNed)

Het Psychofarmaca Expert Platform Nederland (PEPNed) is een platform voor behandelaars en stelt zich tot doel de meest actuele kennis over bijwerkingen van psychofarmaca te vergaren, te ontwikkelen en te verspreiden. Het Psychofarmaca Expert Platform Nederland (PEPNed) is een samenwerkingsverband tussen het Universitair Medisch Centrum Utrecht (het Hersencentrum en de klinische farmacie UMC Utrecht en de divisie farmacoepidemiologie en klinische farmacologie […]

Lees verder

Behandelmogelijkheden voor auditieve verbale hallucinaties

Auditieve verbale hallucinaties (avh) komen voor bij patiënten met schizofrenie, maar ook bij andere (al dan niet psychiatrische) aandoeningen en in de algemene bevolking. De daarmee gepaard gaande lijdensdruk kan extreem zijn en soms gevaarlijk gedrag uitlokken. Hoewel voor avh meerdere behandelmogelijkheden bestaan, zijn slechts enkele daarvan onderzocht in gerandomiseerde, gecontroleerde trials. In dit onderzoek […]

Lees verder

Bewegingsstoornissen door antipsychotica

Antipsychotica kunnen wanen en hallucinaties verminderen, maar ook bewegingsstoornissen veroorzaken. Deze stoornissen komen frequent voor en hebben een negatieve invloed op de kwaliteit van leven en de behandeltrouw. Als de acute vormen van bewegingsstoornissen tijdig worden herkend, zijn ze goed te behandelen, terwijl de laat ontstane vormen soms irreversibel zijn. Het is daarom van belang […]

Lees verder