Lurasidon een nieuwe optie bij de behandeling van psychosen en bipolaire depressie

Verbetering van de farmacotherapeutische behandeling van psychiatrische stoornissen richt zich enerzijds op optimale werkzaamheid en anderzijds op de beperking van bijwerkingen. In dit overzichtsartikel beschrijven wij de farmacologische eigenschappen en de uitkomsten van klinisch onderzoek van het nieuwe, als antipsychoticum geregistreerde, middel lurasidon. Lurasidon (Latuda®) kwam in 2012 op de markt in de Verenigde Staten […]

Lees verder

Pleidooi voor goede differentiaaldiagnose Vitamine B12- en Folaat deficiëntie bij stoornissen binnen het psychisch spectrum

Onder- of onbehandelde vit B12- en folaat deficiency veroorzaakt o.a. (ernstige) psychiatrische problemen. De B12-DEFICIENCY RESEARCH GROUP NL heeft daarom al eerder input geleverd voor de concept nieuwe richtlijn bij bipolaire stoornissen. Deze input wordt nu in tweede editie differentiaal diagnostiek bipolaire stoornissen meegenomen. Download: Input_B12DefResearch_Werkgroep_Bipolar

Lees verder

“Psychofarmaca, Hoe weet je wat je doet?”

In toenemende mate wordt er gebruik gemaakt van psychofarmaca. Er zijn in de loop der jaren nieuwe middelen bijgekomen en de inzichten omtrent de inzet van deze middelen veranderen ook steeds. Psychofarmaca zijn middelen die vergaande effecten kunnen hebben op het geestelijk en lichamelijk welzijn van patiënten. Als verpleegkundig specialist en physician assistant heeft u […]

Lees verder

Het Farmahuis: voor iedereen met belangstelling in de geneesmiddelenzorg

Het Farmahuis is het virtuele, gastvrije en voor iedereen toegankelijke huis van Nefarma, de brancheorganisatie van farmaceutische bedrijven die zich richten op onderzoek en ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Een huis dat kennis bundelt, expertise deelt en waarde toont. Een huis dat letterlijk van alle kanten benaderbaar en transparant is. Een huis dus met open deuren. […]

Lees verder

Meetinstrumenten voor in kaart brengen van bijwerkingen van antipsychotica

Deze pagina geeft een overzicht van de meetinstrumenten die gebruikt kunnen worden voor het in kaart brengen van bijwerkingen van antipsychotica.   Meetinstrumenten algemeen UKU Side Effects Rating Scale, UKU Liverpool University Neuroleptic Side-Effect Rating Scale, LUNSERS Drug Attitude Inventory, DAI-10 Lichamelijke Klachten Vragenlijst, LKV Mini-Screen Meer informatie over deze algemene instrumenten, handleidingen en relevante artikelen. Meetinstrumenten […]

Lees verder

Medicawiki: monografieën van antipsychotica, antidepressiva, stemmingsstabilisatoren en benzodiazepinen

De Medicawiki is een hulpmiddel bij het maken van een keuze voor een psychofarmacon. Het bevat monografieën van antipsychotica, antidepressiva, stemmingsstabilisatoren en benzodiazepinen. Bijwerkingen en contra-indicaties zijn samengevoegd tot risicogebieden (Caution Areas) en ingedeeld in een schaal van 1 (veilig) tot 10 (zeer gevaarlijk). Met de  medication assistance module maak je snel een gewogen keuze in […]

Lees verder

Seksuele bijwerkingen van antipsychotica

Seksuele bijwerkingen komen frequent voor bij het gebruik van antipsychotica. Patiënten vinden seksueel functioneren een belangrijk onderwerp, maar zowel patiënten als behandelaren zijn vaak terughoudend om het onderwerp ter sprake te brengen. Dit leidt tot een onderschatting van hoe vaak seksuele problemen voorkomen en hoe ernstig deze kunnen zijn. Seksuele bijwerkingen zijn geassocieerd met een verminderde […]

Lees verder

Depotantipsychotica anno 2015, een verpleegkundig perspectief

Het consequent innemen van medicijnen is voor vrijwel iedereen lastig. Het wordt nog lastiger wanneer medicijnen langdurig moeten worden gebruikt. Voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen, zoals psychosegevoeligheid (i.c. schizofrenie), zijn lang werkende intramusculaire medicijnen ontwikkeld. Deze medicatievorm is bekend onder de naam depotantipsychotica oftewel antipsychotica LAI (Long Acting Injectable). Een belangrijk doel van deze […]

Lees verder

Metabool syndroom in de ggz: diagnostiek, oorzaken, gevolgen en behandeling

Hart- en vaatziekten vormen de belangrijkste doodsoorzaak bij ernstige psychiatrische stoornissen zoals depressie, schizofrenie en bipolaire stoornis. Het metabool syndroom is een combinatie van risicofactoren voor hart- en vaatziekten (obesitas, hoge bloeddruk, en verstoorde vet- en suikerwaarden in het bloed). Daarmee kan het metabool syndroom gebruikt worden om patiënten in de geestelijke gezondheidszorg te identificeren die […]

Lees verder

Vitaminetekort en de vergeten ziektebeelden

In het ziekenhuis worden regelmatig mensen, vooral ouderen, opgenomen met ziektebeelden en comorbiditeitsproblemen die te maken hebben met vitaminedeficiënties. In dit artikel worden de ‘vergeten’ ziektebeelden op een rij gezet. Lees artikel op GGZ Nurse Academy (abonnement vereist)

Lees verder