Nu in de boekhandel: Hete thee en 3 klontjes suiker

Netty Dijkstra-Geuze zorgde 6 jaar intensief voor haar twee fantastische zoons met autisme. Tot er een dag aanbreekt dat alles haar letterlijk teveel wordt. Ze raakt meerdere keren burn-out en vervolgens overkomt haar een ernstige psychotische depressie. Waandenkbeelden nemen de regie van haar leven over, zo drinkt zij alleen nog hete thee en onthoudt zij zich een periode van vast voedsel omdat zij van mening is dat er een aanslag op haar leven gepleegd zal worden.

Lees verder

Handig zakkaartje psychiatrie

Het schema klinisch redeneren is ook geïntegreerd en het kaartje is aangepast aan de DSM-5. Dit is meteen een handige geheugensteun voor aios, verpleegkundig specialisten en psychiaters, omdat de 17 nieuwe categorieën van psychiatrische stoornissen er op staan.

Lees verder

Expertise van de ggz in de frontlinie bij de zorg voor personen met verward gedrag ofwel met acute (zorg)nood

De laatste jaren zijn personen met verward gedrag (‘verwarde personen’) vaak in het nieuws vanwege overlast. Er is veel discussie over de interpretatie van het begrip ‘verwarde personen’, de cijfers hierover, de voorgestelde aanpak en de rol van ggz. Dit essay van Niels Mulder – gepubliceerd in het Tijdschrift voor Psychiatrie – biedt een kritische beschouwing van het begrip ‘verwarde personen’, de vermeende toename en de rol van de ggz hierbij.

Lees verder

Zo werkt TBS: Infographic

De Dienst Justitiële Inlichtingen geeft de TBS weer in cijfers. Met o.a. de verlofcijfers, waarbij van de 40.000 verloven minder dan een promille te laat terug was in de kliniek, en de gemiddelde behandelduur, welke opnieuw verder afneemt.

Lees verder

Drie jaar high en intensive care; evaluatie van ervaringen van cliënten en medewerkers en effect op gebruik van dwang en drang

In het kader van de landelijke campagne tegen dwang en drang in de psychiatrie, is bij GGz Eindhoven in 2012 de eerste moderne high en intensive care (hic) geopend. Na 3 jaar is de balans opgemaakt. De cijfers laten zien dat het aantal dwang- en drangtoepassingen tussen 2012 en 2015 met 42% is afgenomen. Cliënten beoordelen hun opname veelal positief, met name de behandeling/begeleiding door medewerkers en het kunnen gebruiken van technologie. Ook medewerkers zijn positief over het werken volgens het hic-model. Dit blijkt uit evaluatieonderzoek naar de evaluatie van het verloop van de dwang- en drangcijfers dat is gepubliceerd in het Tijdschrift voor Psychiatrie.

Lees verder

Routekaart psychische aandoeningen en werk

De overgrote meerderheid van mensen met psychische aandoeningen willen gewoon meedoen en werken. Maar toch vallen zij vaak buiten het arbeidsproces. Dat is een groot verlies: voor de betrokkene zelf, maar ook voor de maatschappij. De Programmaraad biedt professionals uit de GGZ en Werk & Inkomen de Routekaart  psychische aandoeningen en werk aan, vanuit de overtuiging dat in de meeste gevallen werk bijdraagt aan het herstel en dus goed is voor mensen met een psychische aandoening.

Lees verder