Congres Psychiatrie en zingeving op 28 oktober

Op vrijdag 28 oktober 2016 organiseren De Hoop ggz en het Kennisinstituut christelijke ggz (Kicg) in Dordrecht een congres voor zorgprofessionals in de ggz, met de titel ‘Psychiatrie en zingeving’. Dr. Hanneke Schaap, rector van het Kicg, vertelt: “Door de jaren heen is er gezocht naar een goede manier om religie, levensbeschouwing en geloof te […]

Lees verder

Landelijke studiedag Suïcide; samenwerken, signaleren en bespreekbaar maken

Het aantal suïcides en suïcidepogingen neemt helaas nog steeds toe. De laatste jaren is veel geïnvesteerd in preventie van en samenwerking rondom suïcide. Er is een landelijke agenda opgesteld en de minister heeft 3,5 miljoen euro ter beschikking gesteld om de suïcidepreventie nog verder te verbeteren en vorm te geven. Vooral professionals in de eerstelijn […]

Lees verder

5e Landelijke Studiedag LVB en Verslaving

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) zijn kwetsbaarder voor gebruik van alcohol en drugs. Een verslaving ligt sneller op de loer dan bij mensen zonder LVB. Het behandelaanbod in de verslavingszorg is echter nog niet overal aangepast op de LVB-doelgroep.Hoe leggen we een sterkere verbinding tussen de LVB-zorg en verslavingszorg? Wat kunnen ervaringsdeskundigen hierin […]

Lees verder

Seminar ‘Leven lang leren in de GGZ’

GGZ Ecademy organiseert, onder meer in samenwerking met GGZ Nederland, op 8 juni vanaf 14.00 uur een seminar met als thema Leven lang leren. Dit thema, dat in verschillende branches speelt, is ook in de GGZ hot. Het seminar wordt gehouden bij Dimence in Deventer.

Lees verder

Nederland organiseert grootste eHealth congres van Europa

Nederland organiseert in juni 2016 het grootste Europese congres op het gebied van eHealth. Minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn (beiden VWS) willen dat nieuwe innovaties in de zorg breed toepasbaar worden voor de mensen die daar baat bij hebben. Deze wens staat daarmee centraal op het driedaagse congres. Ook is er aandacht […]

Lees verder

30 mei: Werkconferentie “Kwetsbaardheid en Arbeid”

Het creëren van kansen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Het wegnemen van barrières, stigma en vooroordelen. Zorgen voor het versoepelen van regelgeving. Ruimte geven aan ervaringsdeskundigheid en herstel. Duidelijke doelen, maar HOE pak je dit in de praktijk aan? Speciaal voor werkgevers, reintegratiepartijen, beleidsmakers van gemeentes en zorgverzekeraars organiseren Markieza en Herstelgroep Nederland op 30 mei een werkconferentie. Geleid door ervaringsdeskundigen, die zorgen voor verrassende inzichten, praktisch en toepasbaar.

Lees verder

Nationaal congres GGZ Verpleegkunde

Op 16 juni 2016 organiseren Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) en Stichting Sympopna het nationaal congres GGZ-verpleegkunde, getiteld ‘Van presentie tot evidence-based practice’.
Je zult op deze dag in de gelegenheid worden gesteld om over de grenzen van je eigen alledaagse praktijk heen te kijken en kennis te maken met voor jou nieuwe gebieden van verpleegkundige zorg.

Lees verder

Nationaal Congres Alcohol & Drugs 2016

In de alcohol- en drugspreventie is de afgelopen tien jaar veel gedaan en bereikt. Maar er blijven grote uitdagingen. Zo is binge drinken nog steeds moeilijk te beteugelen en als jongeren eenmaal drinken, drinken ze veel. Hoe kunnen we omgaan met zaken als indrinken, de opkomst van thuisfeesten en alcoholverstrekking door meerderjarige vrienden en ouders aan minderjarigen? Ook drugsgebruik stelt professionals voor stevige uitdagingen. Het Nationaal congress Alcohol & Drugs 2016 bestaat uit twee dagen: het alcoholcongres op woensdag 16 maart en het drugscongres op donderdag 17 maart.

Lees verder

Dementiezorg in de Thuissituatie

Het overheidsbeleid van de afgelopen jaren en de maatschappelijke veranderingen hebben er toe geleid dat ouderen steeds langer thuis blijven wonen. Daar tegenover staat dat het aantal ouderen met dementie toeneemt. De zorg voor mensen met dementie moet daarom worden opgevangen door o.a. huisartsen, wijkverpleegkundigen, casemanagers en mantelzorgers. En dat is geen gemakkelijke taak. Wat […]

Lees verder