Symposium Psychose; Niet-zo-zeldzame oorzaken van Psychose

Bij 5-10% van de psychosepatiënten is er mogelijk sprake van een niet-psychiatrische oorzaak. Stofwisselingsziekten of immunologische aandoeningen kunnen hierbij een oorzakelijke rol spelen. Weliswaar relatief zeldzaam, maar deze oorzaken komen wel degelijk voor. Toch wordt er in de psychiatrie nauwelijks gescreend op de aanwezigheid van een niet-psychiatrische oorzaak, wanneer een psychose bij één van onze patiënten manifesteert. Hoe kunnen we dit met elkaar verbeteren? Tijdens het allereerste symposium Psychose is in het bijzonder aandacht voor nieuwe inzichten in de niet-psychiatrische oorzaken van psychose, waaronder diens specifieke kenmerken en de diagnostiek hiervan. Kortom, een primeur boordevol begeerde kennis over differentiaaldiagnostiek van psychose en schizofrenie.

Lees verder

2e Landelijke studiedag Cultuursensitieve Ouderenzorg

Nederland wordt cultureel steeds diverser en men wordt ouder. Dit betekent dat de zorgvraag van ouderen met een niet-westerse achtergrond de komende jaren zal gaan toenemen. Zorginstellingen en zorgprofessionals zullen zich dan ook steeds meer moeten instellen op cultuursensitief werken. Tijdens deze studiedag wordt inzicht geboden in cultuursensitieve ouderenzorg en worden er handvatten gegeven om […]

Lees verder

Bijeenkomst ‘Artsen met Autisme’ op 4 november

Op 4 november a.s. vindt de tweede bijeenkomst van Artsen met Autisme plaats. Nadat Lujan Blankenstein en Els van Veen begin dit jaar uit de kast kwamen in Medisch Contact, het lijfblad van artsenorganisatie KNMG, hebben zich veel artsen met ook zelf de diagnose autisme gemeld. Omdat er veel behoefte is aan ontmoeting en het uitwisselen van ervaringen zijn Els en Lujan samen met de coalitie “vanuit autisme bekeken” begonnen om bijeenkomsten te organiseren.

Lees verder

10 november 2017: Kwaliteit en professionaliteit in de complexe werkelijkheid van de Forensische Psychiatrie

Dit congres wordt georganiseerd naar aanleiding van het 20-jarige bestaan van FPC de Kijvelanden. FPC de Kijvelanden is onderdeel van Fivoor, een brede fusie-organisatie van partners in de forensische en intensieve psychiatrie in de Randstad. Samen met Palier (onderdeel van Parnassia Groep) en Aventurijn (onderdeel van Atrecht GGZ) wordt intensief gewerkt aan de vorming van één nieuwe organisatie. Fivoor, een sterke keten in de forensische en intensieve psychiatrie, is per 1 januari 2018 een feit.

Lees verder

Congres Oog voor Laag IQ in de GGZ

Wat doet u als blijkt dat de reguliere behandelingen te moeilijk zijn voor uw patiënt? Wat is uw strategie als ogenschijnlijk goede gesprekken met uw patiënt niet leiden tot daadwerkelijke verandering? Kán het zijn dat uw patiënt een laag IQ heeft? En als dit zo is, weet u dan hoe u uw behandeling binnen de reguliere GGZ kunt aanpassen en effectiever kunt maken? En weet u wanneer doorverwijzing zinvol is?

Lees verder

Symposium ‘Cliënt als ­regisseur in de eheal­thketen’ 

Op woensdag 29 maartorganiseren Minddistrict en de Gx, netwerk van 9 innovatieve GGZ-instellingen, hetsymposium ‘Cliënt als regisseur in de ehealthketen’. Wil jij je expertise ook inzetten voor meer regie voor de cliënt? Iedereen die betrokken is bij deze keten, van cliënt en naaste tot bestuurder, is van harte uitgenodigd om mee te praten!

Lees verder

Signaleren van depressieve klachten bij kinderen en jongeren

Wist u dat 1 op de 5 jongeren rondloopt met depressieve gevoelens? Als deze klachten tijdig worden herkend en de juiste hulp wordt aangereikt, is de kans op een echte depressie veel kleiner. Hoe kun je depressieve klachten signaleren? Wat kun je voor sombere kinderen en jongeren doen en wanneer verwijs je door? Welke mogelijkheden van (preventieve) hulp zijn er? En hoe zit het met rouw- en verliesverwerking? Tijdens deze train de trainer krijgt u een antwoord op deze vragen.

Lees verder

Psyfar vs event 2017

Vanwege het grote succes van afgelopen jaar wordt het Psyfar vs event dit jaar voor de tweede keer georganiseerd! Op dinsdag 9 mei ben je van harte welkom bij Antropia, Driebergen. Het Psyfar vs event brengt je in twee plenaire sessies en drie interactieve workshoprondes op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in de psychofarmacologie van het afgelopen jaar. De sprekers en workshopleiders zijn zonder uitzondering professionals die een herkenbare brug slaan tussen de theorie en je dagelijkse praktijk

Lees verder