Congres Oog voor Laag IQ in de GGZ

Wat doet u als blijkt dat de reguliere behandelingen te moeilijk zijn voor uw patiënt? Wat is uw strategie als ogenschijnlijk goede gesprekken met uw patiënt niet leiden tot daadwerkelijke verandering? Kán het zijn dat uw patiënt een laag IQ heeft? En als dit zo is, weet u dan hoe u uw behandeling binnen de reguliere GGZ kunt aanpassen en effectiever kunt maken? En weet u wanneer doorverwijzing zinvol is?

Lees verder

Symposium ‘Cliënt als ­regisseur in de eheal­thketen’ 

Op woensdag 29 maartorganiseren Minddistrict en de Gx, netwerk van 9 innovatieve GGZ-instellingen, hetsymposium ‘Cliënt als regisseur in de ehealthketen’. Wil jij je expertise ook inzetten voor meer regie voor de cliënt? Iedereen die betrokken is bij deze keten, van cliënt en naaste tot bestuurder, is van harte uitgenodigd om mee te praten!

Lees verder

Signaleren van depressieve klachten bij kinderen en jongeren

Wist u dat 1 op de 5 jongeren rondloopt met depressieve gevoelens? Als deze klachten tijdig worden herkend en de juiste hulp wordt aangereikt, is de kans op een echte depressie veel kleiner. Hoe kun je depressieve klachten signaleren? Wat kun je voor sombere kinderen en jongeren doen en wanneer verwijs je door? Welke mogelijkheden van (preventieve) hulp zijn er? En hoe zit het met rouw- en verliesverwerking? Tijdens deze train de trainer krijgt u een antwoord op deze vragen.

Lees verder

Psyfar vs event 2017

Vanwege het grote succes van afgelopen jaar wordt het Psyfar vs event dit jaar voor de tweede keer georganiseerd! Op dinsdag 9 mei ben je van harte welkom bij Antropia, Driebergen. Het Psyfar vs event brengt je in twee plenaire sessies en drie interactieve workshoprondes op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in de psychofarmacologie van het afgelopen jaar. De sprekers en workshopleiders zijn zonder uitzondering professionals die een herkenbare brug slaan tussen de theorie en je dagelijkse praktijk

Lees verder

14 maart 2017: 3e Congres (Psycho)Trauma

Op 14 maart aanstaande organiseert Logacom in de Meervaart het 3e Congres (Psycho)Trauma. Dit congres is bedoeld voor professionals die werken met kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met een trauma. Professies die hiertoe behoren zijn jeugdartsen, GGD-artsen, jeugdbeschermers, jeugdzorgwerkers, docenten, sociotherapeuten, (kinder- en jeugd)psychiaters, SPV’ers, therapeuten, gz-psychologen, (kinder- en jeugd)psychologen, orthopedagogen, eerstelijnspsychologen, ergotherapeuten en gezinscoaches.

Lees verder

Psyfar vs event 2017 – 9 mei 2017

Een jaar geleden vierden we de introductie van Psyfar vs tijdens een succesvol lanceringsevent. Inmiddels kunnen we terugkijken op drie mooie edities van ons praktijkgerichte nascholingsconcept over psychofarmacologie. Bijna 400 verpleegkundig specialisten hebben zich het afgelopen jaar verbonden aan Psyfar vs, een mooier resultaat dan we ooit durfden te dromen! Om alvast te noteren in je agenda: op dinsdag 9 mei organiseren we opnieuw een praktijkgericht, geaccrediteerd event vol interessante plenaire lezingen en interactieve workshops. Blok deze datum alvast in je agenda en stuur dit bericht door naar collega’s die – net als jij – hun kennis over psychofarmacologie willen vergroten!

Lees verder

Congres ‘Naar een beter begrip en effectieve preventie en behandeling van agressie in de GGz’

Tijdens dit congres gaan we in op de wijze waarop we in uiteenlopende situaties agressief gedrag van patiënten kunnen leren begrijpen, om hier vervolgens op gepersonaliseerde wijze mee om te gaan. We starten de dag met een algemene introductie op het thema. We presenteren een algemeen model voor agressie dat ons helpt om in individuele situaties (potentieel) agressief gedrag van patiënten te leren analyseren en begrijpen. Dit algemene model zal vervolgens door experts binnen hun vakgebied worden geconcretiseerd bij uiteenlopende patiëntengroepen. Zo wordt op levendige wijze geïllustreerd hoe agressie steeds verschillend moet worden begrepen, en hoe dit begrip leidt tot meer gepersonaliseerde preventieve en behandelstrategieën. Wij zullen apart ingaan op agressie bij patiënten die psychotisch zijn, patiënten met autisme, jeugdige patiënten, patiënten met een ernstige persoonlijkheidsstoornis, patiënten met verslavingsproblematiek, patiënten met psychopathie en patiënten met een verstandelijke beperking. Zo proberen we de veelkleurigheid van het fenomeen agressie te leren herkennen en onze omgang met de agressieve patiënt hierop af te stemmen.

Lees verder