vrijdag, februari 12, 2016
     

Home

Update_Twitter_Header_Design_3

Psychiatrie Nederland

Het internet biedt een onuitputtelijke bron aan informatie. Maar welke informatie is betrouwbaar? PsyNld, het kennis,- nieuws en opinieplatform voor zorgprofessionals in de GGZ, heeft als missie om zorgprofessionals in de GGZ maar ook (direct danwel indirect) haar patiënten voortdurend te voorzien van betrouwbare informatie, kennis en actualiteiten uit de complexe wereld van de psychiatrie. PsyNld streeft er naar de spin in het web te zijn , het platform dat vanuit een ‘strategische’ positie alles probeert te overzien, goed kijkt en luistert, en snel reageert op ontwikkelingen. Dit vanuit de visie dat zorgprofessionals goed hun vak uit kunnen blijven oefenen, maar dat ook de patiënt hier uiteindelijk van profiteert. PsyNld is een initiatief van Sander Brouwer, GGZ Verpleegkundig Specialist, redactielid van het nieuwe nascholingsblad Psyfar VS en tevens hoofdredacteur van PsyNld.

Trefwoord Catalogus

U kunt – naast zoeken naar kennis en nieuws uit de psychiatrie via het zoekformulier – nu ook gebruik maken van de Trefwoorden Catalogus welke iedere dag uitgebreider wordt.

Agenda

0 176
Het overheidsbeleid van de afgelopen jaren en de maatschappelijke veranderingen hebben er toe geleid dat ouderen steeds langer thuis blijven wonen. Daar tegenover staat...

Oproepen en verzoeken

0 186
Ik ben 4e jaars verpleegkundige en ben bezig met mijn afstudeerscriptie. Ik doe onderzoek naar welke alternatieven er kunnen worden ingezet bij claustrofobische patiënten die gesepareerd worden. Mijn onderzoeksvraag is: welke alternatieven zijn er al ingezet of kunnen worden toegepast bij de beroepsgroep?

Kennisbank

0 73
De maatschappelijke context rond problematisch alcoholgebruik bij ouderen is duidelijk: de maatschappij vergrijst steeds meer, alcohol is sociaal aanvaard en wordt dagelijks geconsumeerd, en toch blijkt het niet altijd evident om probleemsituaties op te sporen en aan te pakken. De medische ervaring van huisarts in opleiding Laure-Ann Quenon leerde dat veel artsen hierover ook geen duidelijke visie hebben. En dus onderzocht Quenon wat de kennis, visie en aanpak is van gezondheidsmedewerkers in de eerste lijn ten aanzien van problematisch alcoholgebruik bij ouderen.

Farmacotherapie

0 341
Well-organized clinical guidelines of pharmacotherapy for schizophrenia are not necessarily applicable to emergency and acute-phase situations. Thus, practical pharmacotherapy for acute schizophrenia patients should...

Opinie & Blogs

0 352
"De grootste groep mensen met psychische (mentale) of somatische (lichamelijke) klachten wordt in Nederland onvoldoende begeleid. Het is NIET dat ze slecht behandeld worden,...